De ultieme checklist voor wanneer je een website laat maken: 14 tips die zorgen voor een succesvolle website

Door Thomas van EldijkBijgewerkt op 10 april 2024 6 Reacties

Om duidelijk te maken waar je website aan moet voldoen is het belangrijk je doelen, eisen en grenzen vast te stellen.

Het is niet makkelijk als je nog nooit een website hebt laten bouwen om alles te bedenken, deze checklist kan je hierbij helpen. Natuurlijk moet een website gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn. Maar wat zegt dat precies?

In dit artikel heb ik de belangrijkste factoren verzameld waar je over na moet denken voordat je een website laat ontwikkelen. Of voordat je offertes gaat aanvragen.

Een goede voorbereiding zorgt voor een match tussen jouw wensen en de uiteindelijke website die wordt opgeleverd. Daarnaast creëert het de juiste condities die nodig zijn om van jouw website een succes te maken.

1# Bepaal het belangrijkste doel van je nieuwe website

Het liefst is dit een meetbaar doel. Bijvoorbeeld: de nieuwe website moet twee keer zoveel leden genereren. Of: de website moet zorgen voor een toename aan offerte-aanvragen.

Doordat er nu een doel gesteld is, kan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de nieuwe website zich committeren aan dit doel. Alle neuzen gaan als het ware één kant op.

De SEO-adviseur kan de juiste keywords analyseren en monitoren, de interaction designer weet welke knoppen prioriteit hebben en de developers kunnen meedenken om het registratieproces voor nieuwe leden zo simpel mogelijk te maken.

Het is belangrijk één primair doel te stellen. Uiteraard kan een website meerdere doelen dienen. Maar door één doel boven de rest te stellen, is de kans dat dit doel behaald wordt het grootst.

2# Bedenk welke doelen je op de langere termijn wilt bereiken

Wanneer je bij het vorige item meerdere doelen hebt beschreven, dan is dit een goed moment om onderscheid te maken in het doel dat je nu wilt bereiken met de nieuwe website en welke doelen je in fase 2 en fase 3 van de website wilt bereiken. Een voorbeeld van een primair doel is: twee keer zoveel bezoekers aantrekken via Google. Nadat de website live is gegaan en dit doel behaald is kun je met de website werken aan een secundair doel. Bijvoorbeeld: de conversie verdubbelen, de website koppelen aan een CRM-systeem of een klantenportal opzetten.

Doordat je een duidelijk onderscheid maakt in je doelen ontstaat er een duidelijke visie voor de toekomst van de website. Daarnaast kun je alvast de lange-termijndoelen bespreken met het bureau dat jouw website gaat maken. Op die manier kun je erachter komen of ze je kunnen helpen bij deze doelen of misschien al de techniek van je website zo kunnen opzetten dat deze doelen makkelijker behaald worden.

3# Omschrijf wat bezoekers op jouw website kunnen doen

Bijvoorbeeld: bezoekers moeten na het lezen van een artikel zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief, bezoekers moeten leden kunnen vinden en contact met hen op kunnen nemen. Of gebruikers moeten inzicht kunnen krijgen in de laatste facturen.

Belangrijk hierbij is dat je benoemt wat de bezoeker moet kunnen. Hoe dit tot stand komt is een proces dat je samen met je internetbureau oplost. Vooraf kun je als opdrachtgever niet goed inschatten welke functionaliteit het beste past bij de actie, en of het betaalbaar of überhaupt mogelijk is binnen het CMS dat gebruikt wordt.

Een voorbeeld is de wens om op de website een kaart te tonen waarop verschillende vestigingen worden getoond. Uit onderzoek blijkt dat je bezoekers waarschijnlijk beter op een andere manier naar locaties kunt laten zoeken, zoals door de invoer van een postcode of plaats.

Door te beschrijven wat een bezoeker moet kunnen doen, ‘snel de juiste vestiging vinden’, en het daarbij te laten, houd je open op welke manier dit precies moet gebeuren.

4# Omschrijf voor wie de website bedoeld is

Je kunt dit algemeen houden maar het is ook prima om voor iedere doelgroep een persona te maken. Bij een persona creëer je een gedetailleerd profiel van iemand uit je doelgroep. Je probeert dit profiel zo echt mogelijk te maken. Dit kan helpen om beter te begrijpen wie er achter een doelgroep zit door vanuit het perspectief van iemand uit de doelgroep te denken.

Meestal blijft het beperkt tot het bedenken van de persona’s. Wat nog steeds een positief effect heeft omdat men een poging doet om in de huid van de bezoeker te kruipen. Met persona’s werken wordt nog effectiever wanneer je tijdens en na de ontwikkeling van je website toetst of de content, navigatie en functionaliteit nog steeds past bij de persona’s.

Ben je dit niet van plan? Dan volstaat het om in het beginstadium een duidelijke definitie te maken van de verschillende doelgroepen voor wie de website bedoeld is.

5# Bedenk of er data gemigreerd of gekoppeld moet worden

Heb je een oude website en wil je hier data uit meenemen, dan moet dit gemigreerd worden. Vrijwel altijd is dit een complex proces omdat systemen verschillend werken en in de verschillende databases de data anders worden opgeslagen.

Om een goede inschatting van de complexiteit te maken moet je de maker van je nieuwe website inzicht geven in de data die je mee wilt nemen.

Daarnaast kan het zo zijn dat je een koppeling wilt maken tussen een extern systeem en je nieuwe website. Denk aan vacatures die in een HR-systeem zitten of gebruikers die zowel in het CMS als in het CRM bekend moeten zijn. Ook koppelingen zijn complexe onderdelen binnen de ontwikkeling van een website en het is belangrijk inzicht te geven in de soort koppeling die opgezet moet worden.

Ben je niet in staat om op dit moment al een goed inzicht te geven in welke data gemigreerd moet worden of is het nog niet duidelijk binnen je organisatie met welk systeem de website gekoppeld moet worden? Dan is het verstandig dit te verplaatsen naar een volgende fase waarin je de website gaat uitbreiden.

6# Verzamel statistieken van de oude website

Ook al is de huidige website verouderd, de statistieken kunnen voor jou en je internetbureau zeer waardevol zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe website.

Vragen, discussies of keuzes tijdens de ontwikkeling kunnen voorzien worden van context en cijfers. Hoe is de verhouding tussen mobiel en tablet? Wat doen mensen eigenlijk nadat ze op de ‘over ons’-pagina zijn geweest? Maken mensen eigenlijk wel gebruik van het zoekveld? Met de wetenschap van de statistieken van je oude website kun je de nieuwe website nog beter maken.

7# Rolverdeling binnen jouw organisatie

Dit is een belangrijk onderdeel dat vaak wordt onderschat. In de praktijk zien we vaak dat het opzetten van een nieuwe website veel tijd kost en dat degenen die nadenken over welke content er op de website moet staan, niet degenen zijn die dit uiteindelijk moeten plaatsen, aanpassen, redigeren of vertalen.

Het beste kun je daarom vooraf een rolverdeling maken. Wie gaat welke content schrijven? Wie bewaakt de kwaliteit van de content? Wie gaat aan de slag met het testen van het nieuwe webdesign? Wie levert de feedback aan de webdesigner aan? Wie zorgt voor de fotografie?

8# Welke contentsoorten moeten er allemaal op de website komen?

Deze stap kun je het beste doen na het maken van de rolverdeling. Iedereen binnen jouw team is zich nu bewust van zijn of haar rol. Het opnoemen van een lange lijst met content heeft nu consequenties en dit zorgt ervoor dat mensen bewust kijken naar de tijd die ze beschikbaar hebben om bepaalde content te creëren en op de website te plaatsen.

Hieronder is een lijst van contentsoorten die wij vaak langs zien komen en die elk hun eigen doel hebben. Als het goed is start je met de content die bijdraagt aan het behalen van je primaire doel en heeft deze content de meeste prioriteit.

Het onderscheid tussen deze contentsoorten wordt bepaald door de eigen velden die elke contentsoort nodig heeft. Een evenement heeft bijvoorbeeld een datumveld nodig, een download een bijlageveld en een referentie een afbeeldingsveld.

9# Externe resources

Er zijn ontzettend veel externe partijen in te huren die kunnen helpen bij het opzetten van de nieuwe website.

Zo heb je: copywriters, vertalers, illustratoren, fotografen, SEO-specialisten (search engine optimization), UX-designers (user experience), SEA-specialisten (search engine advertising), hosting consultants, privacy officers, conversie optimalisatie specialisten, community managers en social strategy experts.

Er is dus een hoop in te huren. Bedenk wel van tevoren of je de specialist ook echt nodig hebt en in welke fase. Misschien is de kennis die je nodig hebt wel beschikbaar binnen je eigen team, organisatie of bij het bureau dat je inhuurt. En bedenk daarnaast of de specialist bijdraagt aan jouw primaire doel.

Is je primaire doel om beter gevonden te worden in Google? Dan heb je baat bij goede content. Een copywriter en een fotograaf kunnen hier bijvoorbeeld bij helpen.

10# Gebruiksvriendelijkheid / toegankelijkheid

Hoe gebruiksvriendelijk moet de website worden en in hoeverre ben je bereid hier budget voor vrij te geven of functionaliteiten voor op te geven binnen de website?

Stel dat je gaat voor een van de hoogst haalbare vormen van toegankelijkheid; Webrichtlijnen 2.0 waar in principe alle publieke en overheidswebsites aan moeten voldoen, dan betekent dit dat je aan allerlei regels moet voldoen. Denk aan het aanbieden van een contrast-optie of het correct doorvoeren van heading tags. Daarnaast breng het ook beperkingen met zich mee. Zo kun je onder andere geen Youtubefilmpjes of een Google Mapskaart tonen omdat deze niet voldoet aan de webrichtlijnen.

Denk daarom goed na over de consequenties wanneer je besluit dat je website moet voldoen aan bepaalde richtlijnen. En definieer welke richtlijnen gehanteerd moeten worden. Meer hierover kun je terugvinden op de website: drempelvrij.nl

11# Open source, closed source of maatwerk

Het kan zijn dat je hier al een beslissing over hebt gemaakt. Zo niet, dan is het een belangrijke keuze die je het beste kunt maken voordat je offertes gaat aanvragen.

Open source, closed source of maatwerk verschillen enorm van elkaar. Er is geen oplossing die per definitie beter is dan de ander. Ze zijn gewoon verschillend. Bij open source kun je sneller ontwikkelen, is het uitbreiden van je website vaak goedkoper, maar moet je ook flexibel zijn en soms accepteren dat functionaliteiten niet helemaal werken zoals je zou willen. Bij closed source is de oplossing vaak al bedacht en kun je bij de maker ervan aankloppen voor support en garantie. Bij een maatwerkoplossing kun je alles bedenken en ontwikkelen zoals je dat zelf wilt maar heeft dit grote impact op je budget.

Wanneer je een keuze maakt moet je je ook bewust zijn van de voor- en nadelen die deze oplossing met zich meebrengt. Je kunt bijvoorbeeld niet dezelfde eisen stellen aan open-sourcesoftware die je wel zou kunnen stellen bij closed-sourcesoftware.

12# Privacy / AVG

In plaats van achteraf te bekijken of een website voldoet aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is het verstandig om voor de bouw van een nieuwe website hier al over na de denken. Dit scheelt extra investeringen of teleurstellingen achteraf.

Over de AVG is al veel geschreven en het omvat een hoop verschillende facetten. Teveel om te herhalen in dit artikel. Wil je meer over de AVG weten dan kun je dit artikel lezen: Hoe zit het nu met AVG? En wat betekent dit voor jouw website?

In de voorbereiding voor het opzetten van de nieuwe website is het belangrijk om na te gaan op welke punten persoonsgegevens worden ingevoerd, om welke persoonsgegevens het gaat en hoe deze worden opgeslagen.

Ook is het belangrijk in kaart te brengen waar het zwaartepunt voor jullie als organisatie ligt. Zo zijn er organisaties waarbij privacy ontzettend belangrijk is en het tracken en profileren van bezoekers geen optie is. Dit moet dan ook een uitgangspunt worden bij de ontwikkeling van de nieuwe website.

13# Huisstijlpakket samenstellen

Het doel hiervan is dat je het bureau dat aan de website gaat werken de juiste materialen geeft om mee te werken. Concentreer je op de basics en over het algemeen zijn dit de huisstijlkleuren en het logo. Fonts, lettertype-groottes en foto’s zijn elementen die erg afhankelijk zijn van de manier waarop je je website gaat opzetten en welke randvoorwaarden je hieraan stelt. Je kunt bijvoorbeeld een huisstijlboek meegeven en eisen dat de website hier aan moet voldoen. De kans is groot dat dit huisstijlboek geen rekening houdt met responsive webdesign waardoor je voor verrassingen komt te staan als de website wordt opgeleverd.

14# Hosting

Vaak wordt hier naar mijn mening teveel aandacht aan gegeven en alleen al daarom zou ik hem niet willen noemen. Maar het uitzoeken welke hostingopties er zijn is uiteraard verstandig. Ga je voor shared hosting, een managed server of een SaaS-oplossing? De consequenties zijn groot. Meer over verschillende hostingoplossingen lees je ook in: Wat is de beste hosting oplossing voor je website?

Maar houd er rekening mee dat de hostingoplossing pas klaar hoeft te zijn als je website klaar is en live gaat. In de tussentijd ontwikkel en werk je aan de website op de ontwikkelserver van je bureau.

15# Testen

En als laatste is het verstandig nu al na te denken over hoe je de nieuwe website wilt gaan testen. Je kunt dit zelf doen maar de kans is dan aanwezig dat je iets mist. Wil je een gebruikersgroep op de website los laten? Misschien kan het bureau dat de website voor je bouwt je hierbij begeleiden. Of wil je gaan A/B-testen? Ook iets waarbij het verstandig is het bureau hier betrokken bij te maken. Want welke onderdelen ga je A/B-testen? Welke variaties ga je hierin aanbrengen? Meer over A/B testen lees je in: Binnen 5 minuten je eerste A/B test opzetten

Dit zijn de checks waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn om mee te nemen in je voorbereiding. Mocht ik een punt zijn vergeten, dan lees ik dat graag in het reactiegedeelte onderaan deze pagina. Veel succes met de voorbereiding en ontwikkeling van je nieuwe website!

Meer inzichten over Checklists