UWV - Landelijk en regionaal kennisportaal in één Multi-site oplossing

Verdeeld over het hele land werken 150 projectleden in verschillende werkloketten die allemaal tegen dezelfde problemen aanliepen. Er was behoefte aan één centrale plek waar al deze projectleden hun nieuws, documenten, ideeën en tips met elkaar konden delen.

Projectnaam
Webdesign en webdevelopment kennisportaal en multi-site cms
Klantnaam
UWV
Techniek
Drupal development
Webdesign
Drupal training
Drupal ondersteuning
WCAG Toegankelijkheidsanalyse

Leren en Werken is een initiatief van de ministeries van SZW en OCW, met als doel mensen te helpen bij zaken als omscholing, het maken van de juiste studiekeuze of het vinden van een leerwerktraject. In 2012 is het project Leren en Werken overgedragen aan het UWV.

In de ontwerpfase is er door Emble goed geluisterd naar onze wensen. Er zijn goede suggesties gedaan en is er actief meegedacht. De bezoekersaantallen zijn toegenomen en de kennisdeling wordt als zeer prettig ervaren.

Silvia Pankras
UWV

Kennis delen in een afgesloten intranet met Drupal

Verdeeld over het hele land werken 150 projectleden in verschillende werkloketten die allemaal tegen dezelfde problemen aanliepen. Er was behoefte aan één centrale plek waar al deze projectleden hun nieuws, documenten, ideeën en tips met elkaar konden delen.

Voor deze projectleden hebben we met behulp van Drupal een online intranet gemaakt. De projectleden kunnen hierop inloggen en krijgen dan allemaal extra opties te zien waarmee zij hun kennis kunnen delen. Zo is het mogelijk om nieuws en documenten toe te voegen en te koppelen aan hun eigen werkloket. 

Een combinatie tussen een publiek en afgesloten deel

Daarnaast is het ook de taak van het Leren en Werkenproject om burgers te informeren over het 'Leren en Werken'. Veel van deze informatie wordt al door de projectleden in het afgesloten gedeelte van de website geplaatst.

Daarom hebben we in deze Drupalwebsite de mogelijkheid gemaakt om bepaalde content gemakkelijk openbaar te maken. Op deze manier is er een slimme combinatie ontstaan tussen het afgesloten en het publieke gedeelte. Door middel van een vinkje kunnen de beheerders van Leren en Werken aangeven of de content ook gedeeld moet worden met het publiek.

Meer cases zoals Webdesign en webdevelopment kennisportaal en multi-site cms