WCAG Toegankelijkheidsanalyse

Toegankelijkheid is belangrijk voor iedereen. Het betekent dat iedereen, ongeacht leeftijd, beperking of vaardigheidsniveau, een website kan gebruiken. Een WCAG toegankelijkheidsanalyse helpt je om je website toegankelijker te maken voor een breder publiek en je te voldoen aan huidige of toekomstige eisen die aan website worden gesteld.

Hoe toegankelijk is jouw website?

Vul hieronder je websiteadres in en doe de WCAG check.

Op het moment moeten overheids- en semi-overheidsorganisaties zich aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen. Maar vanaf 28 juni 2025 moeten hier ook bedrijven aan voldoen die een webshop bezitten of diensten en producten verkopen online zoals abonnementen.

Hoe werkt onze WCAG toegankelijkheidsanalyse?

Een WCAG toegankelijkheidsanalyse is een onderzoek naar de toegankelijkheid van een website. Ons onderzoek wordt uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde onderzoeksmethode; de WCAG-EM. De website of webapplicatie wordt tijdens dit onderzoek getest op de mate waarin het voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De WCAG zijn een set internationale richtlijnen die websites toegankelijker maken voor mensen met een beperking.

De WCAG 2.2 AA-standaard is opgedeeld in 55 criteria. Onze toegankelijkheidsexperts gaan je website aan alle 55 criteria toetsen om te controleren of deze aan de WCAG 2.2 specificaties op AA-niveau voldoen.

Emble heeft ons uitstekend geholpen met het opzetten van de nieuwe intranet omgeving inclusief het overzetten van alle content uit de oude intranet website. De verwachtingen zijn meer dan waar gemaakt.

Bas van Esch
Planbureau van de leefomgeving

Aan het eind van het onderzoek bieden wij een WCAG analyse rapport. Het rapport bestaat uit een samenvatting en de 55 criteria. Bij elke criteria geven we een algemene toelichting, wordt vermeld of de website voldoet en zo niet, welke verbetering nodig is.

Waarom is een WCAG toegankelijkheidsanalyse belangrijk?

Het is wettelijk verplicht voor veel websites. In Nederland geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH). Deze wet verplicht websites van overheidsinstellingen en bedrijven met meer dan 250 werknemers om toegankelijk te zijn.

Toegankelijkheid kan leiden tot een grotere doelgroep, meer klanten en meer omzet. Veel conversie en SEO optimalisaties komen één-op-één overeen met verbeteringen voor de toegankelijkheid van je website. Vanaf 2025

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan

Meer weten over onze WCAG of direct een offerte aanvragen? Laat je email adres achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inzichten over WCAG Toegankelijkheidsanalyse