Scrum framework

Bij Emble ontwerpen en bouwen we websites en webapplicaties volgens het scrum framework. Scrum is populaire werkwijze die door veel organisaties wordt aangenomen als de beste manier om websites en applicaties te ontwikkelen.

De kracht van scrum ligt in het opdelen van een project. Dankzij deze opdeling ontstaat er de mogelijkheid om tussentijds te testen en op basis van nieuwe inzichten keuzes bij te stellen. Zo kan je als opdrachtgever inspelen op nieuwe situaties, bepaalde onderdelen voorrang geven of uitstellen en nieuwe technieken of onderdelen tussentijds laten onderzoeken.

Voordelen van Scrum:

Het scrum proces - bron: scrum.org

De scrum guidelines in het kort

De flexibele werkwijze van scrum is strak ingeregeld met duidelijke voorwaarden en spelregels. Voor de volledige scrum guidelines zie: Scrumguides.org. Hieronder hebben we een beknopte samenvatting gemaakt:

De product owner vormt een brug tussen het development team en de belanghebbende van de nieuwe webapp. Denk aan een sales team bij een corporate website of leden van een vereniging bij een community portal. Deze rol wordt door een medewerker van de opdrachtgever vertegenwoordigd. De product owner levert alle informatie aan rondom wensen, eisen, doelstellingen van de nieuwe website en plaatst deze in de product backlog van Jira. (Jira is een populair project management systeem en zorgt voor transparantie en overzicht.) Een product backlog is een lijst met wensen, issues die te allen tijde aangevuld kan worden door de product owner.

Bij de start van elke sprint wordt een sprintplanning gehouden met het gehele scrum team, bestaande uit: development team, de product owner en scrum master. Voor de start van deze sprint planning bepaalt de product owner welke onderdelen als eerste ontwikkeld moeten worden; tijdens de sprintplanning bespreekt het scrum team de punten en bepaalt het development team welke in de aankomende sprint worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden houden het development team en de product owner in detail contact over de werkzaamheden via Jira, waarbij op onderdeelniveau de product owner feedback kan geven, kan testen en deze kan goed- of afkeuren. Ook zijn er geregeld calls tussen het team en de product owner om de algemene voortgang te bespreken zodat de product owner blokkades kan verwijderen of bijsturen.

Onderdelen die in de sprint ontwikkeld of ontworpen zijn, worden bij goedkeuring door de product owner de status 'done' gegeven. Mochten er onderdelen zijn die aan het eind van een sprint niet op 'done' staan, dan gaan deze terug naar de product backlog en kunnen deze in een volgende sprint planning worden opgepakt. Deze cyclus kan zich telkens herhalen waardoor alle wensen van de opdrachtgever overzichtelijk, gestructureerd en binnen de vooraf afgesproken budgetten worden uitgevoerd.

Accountability

Alle werkzaamheden en communicatie worden in het project management systeem Jira bijgehouden zodat altijd inzichtelijk is wie waaraan werkt. De product owner is hier te allen tijde van op de hoogte en geeft aansturing aan het team door informatie aan te leveren, een prioritering te maken en in samenspraak met het team te bepalen waaraan wordt gewerkt. Deze samenspraak vindt niet alleen in Jira plaats maar ook in calls of fysiek overleg. De tijd die de teamleden van Emble besteden aan het project wordt bijgehouden in een tijdregistratiesysteem genaamd Harvest. De opdrachtgever kan wanneer gewenst de urenregistratie rondom het project aanvragen voor inzage.

Rolverdeling van Scrum Team:

Hoe ga je om met wensen waarvan de impact niet duidelijk is?

Binnen scrum zijn afspraken belangrijk. Het is daardoor niet mogelijk om aan onderdelen te werken die niet goed gedefinieerd zijn. Het terugkoppelen dat een onderdeel niet duidelijk is, ligt bij het development team. De product owner heeft vervolgens de taak om een onderdeel duidelijker te specificeren.

Soms vergt een onderdeel eerst onderzoek voordat deze goed gedefinieerd kan worden. Dit onderzoek is wel goed te af te kaderen en kan door het development team als voorbereidend onderdeel worden opgenomen in de sprint.

Kan ik de sprints halverwege pauzeren?

Alleen in overleg is dit mogelijk. De sprints zijn ingepland voor vaste periodes met een vast begin en eindpunt. Dit schept duidelijkheid aan alle partijen die betrokken zijn bij het project maar is het niet mogelijk om tussentijds te stoppen.

Wat kan ik aan het eind van een sprint verwachten?

Wanneer de sprint is afgerond staat een sprint review gepland. Hierin bespreekt het scrum team bestaande uit het development team, de product owner en de scrum master hoe de sprint is gegaan en wordt soms aan de stakeholders een demo gegeven van de onderdelen die afgerond zijn tijdens de sprint. Ook kan er samen met de stakeholders de product backlog worden besproken welke onderdelen prioriteit krijgen bij een volgende sprintplanning.

Hoeveel tijd is een product owner per sprint kwijt?

Totaal zien we dat een product owner tussen de 6 en 12 uur nodig heeft per sprint. Er zijn vaste tijden en events tijdens scrum. Per sprint zijn er twee vaste events voor de product owner: De sprint planning, deze kost gem. 2 uur en de sprint review, ook deze kost gem. 2 uur.

De product owner is daarnaast verantwoordelijk voor het verzamelen van de wensen en eisen bij de stakeholders, deze aan het development team over te dragen, te testen en goed of af te keuren.