Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doel is in ieder geval om iedereen buiten het scrumteam een globaal idee te geven wanneer wat gemaakt wordt. Zo kun je stakeholders precies laten zien hoe het traject eruitziet en externe partijen laten weten wanneer ze klaar moeten staan om bij te springen. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat een agiletraject altijd in beweging is en dat een roadmap meestal na elke sprint bijgewerkt moet worden. Soms gaan bepaalde ontwikkelingen sneller dan verwacht of ontstaan er nieuwe inzichten waarvan jij als product owner bepaalt dat die voorrang krijgen.

11# Prioriteer de product backlog op basis van waarde voor de klant en zakelijke behoeften. 

Als product owner bepaal jij waaraan gewerkt wordt en in welke volgorde. Deze volgorde kun je aanpassen naar aanleiding van feedback vanuit het developmentteam. Bijvoorbeeld dat het verstandiger is om eerst story 1 op te pakken in de eerste sprint om zo meer inzicht te krijgen en story 4 beter te kunnen definiëren. Bij de start kun je de prioriteiten bepalen op waarde voor je stakeholders. Bij welke onderdelen zijn ze het meeste gebaat? Die krijgen voorrang op andere stories die minder waarde vertegenwoordigen. 

12# Maak tijd vrij voor het team om vragen te stellen en feedback te geven. 

Het developmentteam kan met goed opgestelde user stories en een duidelijke sprintplanning zelfstandig aan de slag. Op het moment dat er toch vragen ontstaan is het belangrijk om als product owner snel antwoord te kunnen geven. Soms kan bijvoorbeeld het developmentteam niet verder zonder bepaalde informatie waardoor het behalen van sprintdoelen in gevaar kan komen. Hoeveel tijd je vrij moet maken is altijd lastig in te schatten. Over het algemeen zien we dat hoe beter de user stories uitgewerkt zijn, hoe minder vragen en feedback nodig zijn.  

13# Geef feedback op een duidelijke manier en voorkom scope creeping.  

Wanneer je een story test en ontdekt dat dingen anders of beter kunnen is het belangrijk om dit op een heldere en duidelijke manier te verwoorden zodat het developmentteam het probleem niet alleen begrijpt, maar ook kan reproduceren en testen.  

Daarnaast is het belangrijk te voorkomen dat de feedback begint over een story maar uiteindelijk eindigt in een afgeleide nieuwe story. Dit wordt scope creeping genoemd en is gevaarlijk binnen elk project, maar zeker in scrum. Het vormt een onzichtbaar lek dat tijd opeet waardoor andere doelen niet behaald worden.  
 
Wees als product owner daarom altijd alert op scope creeping. Met name bij het geven van feedback is het belangrijk om na te gaan of de feedback betrekking heeft op de originele story of dat het eigenlijk gaat om een nieuwe story of scopewijziging, waardoor de story weer terug moet naar de backlog. 

14# Werk samen met het team om haalbare sprintdoelen te stellen. 

Eigenlijk is dit een tip voor het gehele scrumteam. Bij elke sprint moet duidelijk zijn waaraan wordt gewerkt en wanneer het doel behaald is. Een goede scrummaster zal hier altijd op hameren en een developmentteam heeft ook de verantwoordelijkheid om niet te starten met werk dat vaag of niet helder is. Als product owner kun je hieraan bijdragen door na te denken over duidelijke criteria. Een voorbeeld: 

Je zit in een designsprint en je wilt een overzicht van diensten. Voor jouw helder, maar is dat ook helder voor de ontwerpers en developers die hiermee aan de slag gaan? 

15# Begrijp globaal hoe je website wordt gebouwd en wat de technische termen inhouden die gebruikt worden. 

Je hoeft natuurlijk geen programmeertaal te leren als product owner, je hebt genoeg andere zaken te doen. Maar het is wel praktisch wanneer je globaal een idee hebt van bepaalde technische zaken die invloed hebben op je website. Wat is bijvoorbeeld een OTAP-omgeving en wat moet je met een acceptatie- en testomgeving? Hoe zit het met aanpassingen op de livewebsite? Wordt je website met React/Next.js ontwikkeld? En wat zijn dan de voor- en nadelen?  
 
De communicatie met het developmentteam wordt hierdoor makkelijker, en omdat je de spil bent tussen het scrumteam en de stakeholders kun je ook beter uitleggen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Het maakt je positie als product owner sterker.  

16# Wees flexibel en pas de backlog aan op basis van nieuwe informatie en feedback. 

Het komt vaak voor dat nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe inzichten met zich meebrengen. Een van de grootste voordelen van scrum is dat die nieuwe inzichten direct toegepast kunnen worden. Omdat je dit als product owner zelf moet kunnen beslissen is het belangrijk om genoeg mandaat te hebben binnen je organisatie. Wanneer je manager vereist dat story 1 bij de eerste sprint klaar is, maar uit alles blijkt dat dit niet slim is om te doen, dan heeft de rol als product owner weinig waarde. 

17# Houd rekening met het niet behalen van sprintdoelen 

Vrijwel alle stappen binnen het scrum framework zijn erop gericht om de sprintdoelen te behalen. Een goede voorbereiding, duidelijke user stories, een sprintplanning waarin alleen haalbare doelen worden opgenomen en daily’s om af te stemmen en tijdig obstakels te signaleren kunnen niet wegnemen dat externe factoren of onvoorziene problemen roet in het eten gooien. Als product owner is het zaak om in dit soort situaties snel te schakelen. Krijg inzichtelijk waardoor de doelen niet behaald kunnen worden, maak dit duidelijk aan de stakeholders en haal waar mogelijk obstakels uit de weg. 

Je kunt als product owner vooraf ook verschillende scenario’s klaarmaken zodat je in het geval van het niet behalen van een sprintdoel snel kunt schakelen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van een API-koppeling waarbij je applicatie data uitwisselt met een extern systeem. Deze koppelingen vormen altijd een zeker risico omdat meerdere partijen hun systemen op elkaar moeten afstemmen. Wanneer de API-ontwikkeling voor sprint 2 gepland staat, maar al snel blijkt dat de ontwikkeling niet snel genoeg gaat doordat een van de partijen niet of niet tijdig reageert, dan kun je als product owner de sprint  

18# Werk samen met de scrummaster om eventuele obstakels op te lossen. 

De scrummaster heeft als taak om het proces binnen een scrumproject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hij organiseert de scrumevents zoals de sprintplanning, daily’s, sprintreview en retrospective. Hij houdt de vinger aan de pols als het gaat om de progressie en het succesvol behalen van de sprintdoelen. Jij als product owner hebt baat bij een goede scrummaster en het loont om zo nu en dan even contact te hebben buiten alle officiële overleggen om. Hoe gaat het? Zijn er obstakels? Of mogelijke obstakels? Waar kun jij als product owner helpen? Bijvoorbeeld door externe expertise in te schakelen, specificaties bij te stellen of door alternatieven voor te stellen. Het is en blijft uiteindelijk een teameffort. Door samen met de scrummaster de plooien glad te strijken voor het developmentteam kan er meer worden gecreëerd, worden doelen behaald en krijg je een beter resultaat. 

Heb je vragen naar aanleiding van een van deze tips? Of heb je zelf een tip? Ik lees en beantwoord je reactie graag hieronder in het reactiegedeelte.

Gerelateerde artikelen

Wij delen graag de kennis die we in huis hebben

Bekijk alle artikelen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.