Onze werkwijze

Bij Emble ontwerpen en ontwikkelen we websites en webapplicaties maar daarnaast doen we nog een hoop andere zaken. We werken aan losse verbeteringen, voeren onderhoud en updates uit, zetten servers op waarop we websites hosten en voeren audits en toegankelijkheidsanalyses uit.

Om een overzicht te krijgen van hoe we werken, hebben we in kaart gebracht hoe het proces eruit ziet wanneer je bij ons een nieuwe website laat maken. Waar beginnen we? Welke tussenstappen zijn er allemaal? En hoe gaat een website live? Daarnaast hebben we in kaart gebracht hoe dit proces eruit ziet als je nog geen klant bij ons bent maar al wel een Drupal, Laravel of React website hebt die je bij ons wilt onderbrengen.

Hoe bouwen we een nieuwe website / webapplicatie?

Dit hangt af van de complexiteit van het project en waar het zwaartepunt ligt. Bij Emble creëren we niet alleen complexe webapplicaties maar we ontwerpen en bouwen ook corporate website die als primaire doel hebben om bezoekers te overtuigen en tot een conversie te leiden. Daarnaast ontwikkelen we ook webapplicaties waarbij de vormgeving ondergeschikt is en deze verschillende technische uitdagingen kent. Van zware databases, tot complexe functies en/of koppelingen.

Om bij beide soorten projecten een verkennende fase aan te kunnen bieden hebben we deze opgesplitst in een eerste designsprint of een eerste sprint. Een sprint 0. Beide verkennende fases, de designsprint en een sprint 0 hebben meerdere voordelen. Het biedt onze nieuwe opdrachtgevers de mogelijkheid om ons te leren kennen voordat er een langdurige relatie wordt aangegaan. Daarnaast biedt het voor ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan en op een gedegen manier voorbereidingen te treffen voor de uiteindelijke ontwikkeling.

Hoe nemen we een bestaande website / webapplicatie in beheer

Heb je al een Drupal, Laravel of React website / webapplicatie en wil je graag dat we deze overnemen qua beheer dan is dat geen probleem. We bieden specialistische hosting, onderhoudscontracten ( service level agreements ) en kunnen middels strippenkaart, sprints of een raamcontract je website / webapplicatie verder doorontwikkelen.

Hoe werkt Scrum bij ons in de praktijk?

Sprints zijn ‘ontwikkeletappes’ binnen de SCRUM-methodiek. Dit betekent dat een van tevoren samengesteld team van ontwikkelaars in samenwerking met de klant op vaste dagen binnen een bepaalde cyclus (standaard twee weken) werkt aan een project.

Om een overzicht te houden van alle werkzaamheden, werken we met een projectmanagementsysteem genaamd Jira. Voordat de ontwikkeling in een project van start gaat, wordt in Jira een zogeheten product backlog ingericht. Dit houdt in dat de werkzaamheden binnen het project worden opgesplitst in taken die uitgewerkt worden in kaartjes. De product backlog is eigenlijk de ‘verzamelbak van to-do’s’. Deze product backlog is volgens de SCRUM-methodiek het domein van de 'product owner'. In de praktijk betekent dat dat de opdrachtgever de product backlog vult met taken die moeten leiden tot de realisatie van zijn/haar uiteindelijke product. Hierbij beiden wij, indien gewenst, uiteraard hulp en uitleg.

Voor elke sprint wordt een selectie van kaartjes uit de product backlog gehaald. Deze kaartjes vormen de sprint backlog. Elke sprint kan één of meer sprintdoelen hebben. Aan het einde van de sprint volgt een sprint review. In sommige gevallen kan de product owner belanghebbenden ('stakeholders') erbij halen om samen de oplevering van de sprint te bekijken of te beoordelen. In andere gevallen worden alleen open eindjes van de sprint besproken tussen de product owner en het ontwikkelteam.

Tijdens de daaropvolgende sprint retrospective kijken we samen met de klant nog even naar hoe de sprint is verlopen en stellen we eventuele verbeteringen op voor de volgende sprints. Idealiter volgt na de sprint retrospective meteen de sprintplannning voor de volgende sprint, die ook meteen wordt gestart.

Hoe gaan we om met losse aanpassingen in de praktijk?

Soms heb je kleinere aanpassingen snel nodig aan je website die zich er niet voor lenen om in een sprint met een geheel team op te pakken. Je kunt deze aanpassingen per stuk invoeren in Jira als een issue zodat wij deze gaan uitvoeren.

Issues worden één of meerdere keren per week ingepland. We kijken daarbij naar de beschikbaarheid van de collega’s en proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met urgente zaken.

Hoe werken onze Service Level Agreements? 

Als je een SLA (Support Level Agreement) bij ons hebt bieden wij support bij incidenten. Bij een incident kun je denken aan situaties waarbij de website opeens onbereikbaar is of wanneer plotseling niemand in kan loggen of de mail niet werkt. Dit soort incidenten kun je direct aanmelden via support@emble.nl. Dit zorgt ervoor dat onze collega’s hier een notificatie van krijgen.  

Elke vorm van SLA ( Basic, Professional of Enterprise ) heeft een eigen responstijd en binnen de afgesproken responstijd verhelpen we hij het of contact nemen we contact op over de vervolgstappen met een eventuele oplossingsrichting.  

Voor incidenten gebruiken we de reguliere borden in Jira, maar met een ander issuetype (‘incident’). Wij verplaatsen zelf de issues die via support@emble.nl binnenkomen naar het juiste Jira-bord, waar je vervolgens ook de voortgang in bij kunt houden. 

Wat zijn onze tarieven?

Ons standaard uurtarief is € 100,- ex. Btw. Dit tarief is een blended tarief en geldt voor al onze ontwikkelaars, ontwerpers, projectmanagers, scrum masters en consultants, ongeacht het niveau of het aantal jaar werkervaring.

Contractueel bieden we onze uren aan via:

Urenverantwoording

Onze specialisten boeken hun uren via het tijdregistratiesysteem Harvest waardoor per kwartier inzichtelijk is waar en door wie aan gewerkt is. Op elk gewenst moment is het mogelijk een export te krijgen van alle gemaakte uren.  

Wanneer het gewenst is dat onze experts op locatie werken, bespreken of een training geven dan is dat in overleg mogelijk. We berekenen de reistijd en kosten middels een gehalveerd tarief van € 50,- ex. Btw.  Projectmanagement en uren voor de scrum master worden ook geboekt volgens ons standaard uurtarief. 

Vragen of interesse?

Heb je vragen over onze werkwijze of wil je kennismaken en verkennen of we jullie kunnen helpen? Laat je email adres achter en we nemen contact met je op.