Dimence - Cliëntportaal voor optimale service

Het cliëntenportaal fungeert als een gecentraliseerde plek en biedt cruciale informatie over behandelingen aan cliënten van Dimence, Mindfit, Transfore, JeugdGGZ en Thubble, allemaal integrale onderdelen van de Dimence Groep.

Projectnaam
Ontwikkeling Clientportaal
Klantnaam
De Dimence groep
Techniek
Drupal development
React development

Het cliëntenportaal fungeert als een gecentraliseerde plek en biedt cruciale informatie over behandelingen aan cliënten van Dimence, Mindfit, Transfore, JeugdGGZ en Thubble, allemaal integrale onderdelen van de Dimence Groep.

Cliënten kunnen via de portaal gemakkelijk toegang krijgen tot hun afspraken, zorgoverzicht, gespreksverslagen, vragenlijsten en het online behandel-traject. De Dimence Groep zet zich in voor het welzijn van meer dan 50.000 cliënten verspreid over Gelderland, Flevoland, Overijssel en Utrecht. Met 7 stichtingen, elk gespecialiseerd in verschillende facetten van geestelijke gezondheidszorg.

Doelen en resultaten

De Dimence Groep zocht een vervangende applicatie voor hun cliëntenportaal op basis van Drupal. De beoogde oplossing had tot doel het beheer te stroomlijnen, verbeterde integratiemogelijkheden te bieden en beveiligingsmaatregelen te versterken.

Emble ontwikkelde een nieuwe Drupal-beheertoepassing waarmee nieuwe portals, plaatsing van inhoud en tekstuele aanpassingen mogelijk zijn. De toepassing maakt aanpassingen van interfaces en labelteksten binnen het cliëntenportaal mogelijk, afgestemd op de unieke behoeften van elke stichting. Bijvoorbeeld: de ene stichting kan 'patiënt'-overzichten tonen, terwijl een andere stichting dezelfde gegevens presenteert voor 'cliënten'.

De frontend van de toepassing, gebouwd met React/Next.js, integreert naadloos gegevens van diverse backend-toepassingen. Het haalt gegevens op uit essentiële bronnen zoals de Elektronische Patiëntendossiers van de Dimence Groep, Minddistrict, Salesforce Livechat, Questmanager en uiteraard de Drupal-beheertoepassing.

Uitdagingen

Om de cliëntenportalen technisch uniform maar voor de gebruikers zo 'eigen' mogelijk te maken, hadden we ons als doel gesteld om alle interface-teksten en labels beheersbaar te maken. Hierdoor kunnen nu applicatie beheerders snel wijzigingen maken, hun portaal het beste laten aansluiten bij hun doelgroep, zonder onnodige overhead van extra content types of overzichten.

Vanwege de zeer gevoelige aard van het cliëntenportaal stond privacy centraal. Naast diverse beveiligingsmaatregelen werd zorgvuldig nagedacht over waar en hoe gegevens zouden worden opgeslagen. Hierdoor bleef het cliëntenportaal vrij van gebruikersgegevens.